Ochrana osobních údajů

Při vyplňování formulářů na stránkách www.akordeonypigini.cz poskytujete své osobní údaje dle ustanovení § 4 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Uvědomujeme si důvěrnost vašich osobních údajů a působnost zákona o ochraně osobních údajů.

Prohlášení firmy Akordeony s. r. o. k ochraně vašich osobních údajů

Firma Akordeony s. r. o. zpracovává osobní údaje osob zaregistrovaných prostřednictvím webových stránek www.akordeonypigini.cz, jakožto i všechny údaje získané z dotazníků, anket, poptávkových a kontaktních formulářů a objednávky zasílání novinek, a to po dobu neurčitou, do odvolání souhlasu daného každou zaregistrovanou osobou. Osoby poskytující informace berou na vědomí, že svůj souhlas mohou kdykoliv písemně odvolat a firma Akordeony s. r. o. údaje zlikviduje.

Firma Akordeony s. r. o. jako provozovatel stránek www.akordeonypigini.cz, a tvůrce a distributor novinek tohoto webu, tímto informuje subjekty poskytující informace, že veškeré údaje získané výše uvednými způsoby považuje za vysoce důvěrné a použije je pouze pro vlastní potřebu ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů ke zlepšení svých služeb a k marketingovým účelům firmy Akordeony s. r. o. Vaše osobní údaje nebudou bez Vašeho souhlasu poskytnuty jiné společnosti.

Registrace u Úřadu na ochranu osobních údajů (zadejte IČO 05847424)