Letní mistrovské hudební kurzy

Vážení přátelé,

srdečně Vás zveme již na třetí ročník Letních mistrovských hudebních kurzů, které se budou konat v prostorách Základní umělecké školy Chotěboř ve dnech 30. července až 6. srpna 2016. Tento vydařený hudebně-vzdělávací projekt připravujeme ve spolupráci s mezinárodně uznávanými umělkyněmi, jimiž jsou Marta Líbalová (česká houslistka žijící trvale v Dánsku) a Jytte von Rüden (vynikající dánská akordeonistka). Obě profesorky příležitostně navštěvují Českou republiku a formou soukromých lekcí spolupracují s mladými talentovanými hudebníky. Výuka v minulých letech probíhala k mimořádné spo-kojenosti všech účastníků, kteří zároveň oceňovali užitečnost celé akce. Stále rostoucí zájem pedagogů a žáků základních uměleckých škol, konzervatoří a vysokých škol umožňuje kurzy uspořádat i v letošním roce. Jsme velmi rádi, že letošní Letní hudební kurzy proběhnou v režii této překrásné základní umělecké školy a pod záštitou PIGINI.
Těšíme se na Vaši účast a věříme, že budete spokojeni.

A3_pozvanka_vyuka

VYUČUJÍCÍ:

Marta Líbalová je česká houslistka žijící v Dánsku. Studovala na Pražské konzervatoři a AMU u profesorů Antonína Moravce a Petra Messiereura. Jako sólistka a komorní hráčka vystoupila v mnoha zemích Evropy, např. v Německu, Maďarsku, Švédsku, Rakousku, Holandsku, Belgii, Itálii, Polsku atd. Vyučuje na mezinárodních mistrovských kurzech a zasedá v soutěžních porotách. Vynikajících výsledků dosáhla jako houslový a violový pedagog na Královské hudební akademii Aarhus a na Danish National Academy of Music. V její třídě studovala mj. přední česká sólistka Gabriela Demeterová.

Jytte von Rüden je dánská akordeonistka. Studovala na Královské hudební akademii Aarhus u prof. Mogense Ellegaarda a na Hudební a divadelní akademii v Hannoveru u prof. Elsbeth Moser. Je jedním z průkopníků klasické hry na akordeon a velmi se zasloužila o uplatnění tohoto nástroje v sólové a komorní oblasti. Tvoří také oblíbené aranže skladeb napsaných původně pro jiné nástroje. Jako sólistka vystoupila v mnoha evropských zemích. Vyučuje na mezinárodních mistrovských kurzech a zasedá v soutěžích porotách. Vychovala řadu úspěšných absolventů (Královská hudební akademie Aarhus, Danish National Academy of Music).

Marta Líbalová a Jytte von Rüden spolu v roce 1996 založily Duo Modus. Již brzy po svém vzniku duo dosáhlo mimořádných úspěchů. Představilo se na významných evropských festivalech, na nichž spoluúčinkovalo mj. s houslistou Gidonem Kremerem a violistou Yuri Bashmetem. Vystoupilo také v Číně a Izraeli. Nahrálo několik CD a několik živých koncertů pro dánský rozhlas a televizi. Hrálo též dánské královské rodině. Vystoupení dua se setkávají s příznivým ohlasem odborné kritiky. Důležitá je i spolupráce Marty Líbalové a Jytte von Rüden se soudobými skladateli. Velmi kladné hodnocení za interpretaci díla jim věnoval např. Alfred Schnittke.

PROGRAM:

Mistrovské hudební kurzy v Chotěboři jsou určeny žákům hudebních gymnázií, konzervatoří a vysokých škol, žákům 2. cyklu ZUŠ, pedagogům ZUŠ a konzervatoří. Každý aktivní účastník bude mít čtyři sólové lekce v délce 60 minut. K dispozici bude též klavírní korepetitorka. Na závěr kurzů se uskuteční koncert účastníků.

30. 7.               příjezd účastníků a ubytování
31. 7. – 6. 8.   individuální výuka a cvičení, odpoledne doprovodný program
3. 8.                 kurzy pro pedagogy (akordeon, housle)
5. 8.                 koncert účastníků

6. 8.                odjezd účastníků

V rámci kurzů se bude konat seminář pro pedagogy ZUŠ s bohatou náplní. Uskuteční se ve středu 3. 8. 2016v budově ZUŠ. V rámci konání kurzů je možné se přihlásit pouze na tento seminář bez účasti v jiných programech.

Pasivní účastníci budou mít možnost sledovat individuální výuku i seminář.

Pro účastníky kurzů bude připraven také doprovodný program. Město Chotěboř nabízí bohaté možnosti kulturního a turistického vyžití, nedávno si připomnělo
750. výročí první písemné zmínky. V rámci kurzů bude možné navštívit chotěbořský zámek, v němž sídlí Městské muzeum. Uskuteční se také vycházka naučnou stezkou, která vede romantickým údolím řeky Doubravy (zájemcům doporučujeme sportovní obuv a oblečení).

CENA KURZŮ:

2.500,- Kč – aktivní účastník housle (500,- Kč/1 lekci, 500,- Kč za korepetici)

2.500,- Kč – aktivní účastník akordeon (500,- Kč/1 lekci)

1.000,- Kč – pasivní účastník (minimálně třídenní účast)

1.500,- Kč – pasivní účastník (čtyř a vícedenní účast)

1.000,- Kč – kurz pro pedagogy

1.100,- Kč – stravné

1.500,- Kč – ubytování

Po dohodě s lektorkami je možné si dokoupit lekce navíc.

 

MÍSTO KONÁNÍ:budova ZUŠ, Chotěboř, náměstí T. G. Masaryka 322, PSČ 583 01

 

UBYTOVÁNÍ A STRAVOVÁNÍ:Domov mládeže VOŠ a OA, Na Valech 690, 58301 Chotěboř

 

PŘIHLÁŠKA:přihlásit se na kurzy je nutno nejpozději do 30. června 2016, přihlášku je možno stáhnout z webových stránek školy www.zuschot.cz

 

PLATBA:bezhotovostně na účet č. 1120475339/0800;

variabilní symbol = datum narození účastníka ve formátu rrrrmmdd (např. 19910709)

 

KONTAKTY:

Mgr. Milan Moc, ředitel ZUŠ Chotěboř,

tel.: 569 624 350, mobil: 605 875 105, email: zuschot@zuschot.cz,

Michal Karban, organizátor,

Mobil: 607 111 600, email: MichalKarban@hotmail.com